Στην κατηγορία καλώδια θα βρείτε εύκαμπτα καλώδια, καλώδια ΝΥΜ, καλώδια ΝΥΥ,  καλώδια ΝΥΑ, καλώδια ΝΥΑF, καλώδια πλακέ, καλώδια UTP, καλώδια FTP, καλώδια SFTP, καλώδια TV, ειδικά καλώδια, καλώδια ομοαξονικά, καλώδια συναγερμού, καλώδια τηλεφώνου, καλώδια ηχείων, καλώδια καουτσούκ, καλώδια ηλεκτροσυγκολήσεως, καλώδια σιλικόνης – θερμοκρασίας – αμιάντου, καλώδια  ισχύος – flat, χαλκός γυμνός.