Στην κατηγορία ηλεκτρολογικού υλικού θα βρείτε διακόπτες, πρίζες, διακόπτες φωτισμού, ηλεκτροβάνες, κανάλια πλαστικά, σχάρες μεταλλικές, μπαλαντέζες, προεκτάσεις, μετρητές ενέργειας, μπαταρίες, φορτιστές, πίνακες μεταλλικοί και πλαστικοί, πυκνωτές, σειρήνες, φαροσειρήνες, σωλήνες, μπουάτ, κουτιά, αυτοματάκια ράγας, ρελέ διαρροής, φάροι, φις, πολυπριζα.