Στην κατηγορία βιομηχανικού υλικού θα βρείτε αισθητήρες και όργανα θερμοκρασίας-υγρασίας, επιτηρητές, ηλεκτρονικά όργανα, PLC, ρελέ αυτοματισμού, μπουτόν, μπουτονιέρες, μετρητές, ακροκιβώτια, ασφάλειες μέσης τάσης, διακόπτες ισχύος, ρελέ ισχύος, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, πιεζοστάτες, τερματικοί διακόπτες, μπουτονιέρες γερανογέφυρας.